برنامه نویسی اندروید

زمان دوره: 10 ساعت

تعداد جلسات: 5 جلسه

تمام مباحث مربوط به برنامه نویسی اندروید بیان می شود و در پایان مدرک سازمان فنی و حرفه ای اعطا می گردد.