برگزاری دوره های مقدماتی کامپیوتر ( ICDL مقدماتی و پیشرفته)

زمان دوره: 130 ساعت

تعداد جلسات: 50 جلسه

در پایان دوره مدرک فنی حرفه ای اعطا می گردد. این دوره هم به صورت فشرده و هم عادی برگزار می گردد